Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 23 sierpnia 2010 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje n

Przemyśl, dnia 23 sierpnia 2010 r.

GL.I/IV-71441-2/10

Prezydent Miasta Przemyśla

 

informuje, że w dniu 23 sierpnia 2010 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 

1) ul. Słowackiego 23 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała: Genowefa Peczynko,
2) ul. Franciszkańska 21 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował: Tomasz Urbanowicz,
3) Serbańska 8 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała: Monika Suszańska,
4) Serbańska 17 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował: Marceli Nowakowski,

5) Wałowa 5 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała: Elżbieta Iwaniec
6) 3 Maja 22 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował: Aleksander Szczotkowski

Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osobom wygrywającym aukcję, które to wadia zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

 

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:


ad. 1) - 800,00, słownie: osiemset złotych (Słowackiego 23),
ad. 2) - 400,00 zł, słownie: czterysta złotych (Franciszkańska 21),
ad. 3) - 700,00 zł, słownie: siedemset złotych (Serbańska 8),
ad. 4) - 100,00 zł, słownie: sto złotych (Serbańska 17),
ad. 5) - 1.600,00 zł, słownie: jeden tysiąc sześćset złotych (Wałowa 5),
ad. 6) - 4.800,00 zł, słownie: cztery tysiące osiemset złotych (3 Maja 22).

DOTwyniki aukcji (94,50KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-08-2010 08:06 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 09-12-2011 10:08

Na skróty