9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dla osób zamierzających skorzystać z projektu „Postaw na własny biznes”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo ?
Planujesz prowadzić działalność gospodarczą ?
Mieszkasz w Przemyślu lub powiatach: przemyskim, jarosławskim, lubaczowskim, przeworskim ?
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „Postaw na własny biznes”.

Warunkiem uczestnictwa jest przynależność do co najmniej jednej z poniższych grup:
- kobiety,
- osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcja roślinną i/lub zwierzęcą,
- osoby pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
- osoby do 25 roku życia,
- osoby po 45 roku życia.

Formy wsparcia w ramach projektu:
- dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności w wysokości do 40.000 PLN,
- dotacja pomostowa w wysokości 1.200 PLN przez 6 miesięcy,
- przedłużona dotacja pomostowa w wysokości 1.200 PLN na kolejne 6 miesięcy działalności,
- szkolenia i doradztwa w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uprzejmie informujemy, iż formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie „Postaw na własny biznes” realizowanym w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 będzie można składać w terminie od 25.08.2010 do 07.09.2010 osobiście w miejscach naborów (rekrutacji), bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

Nabór uczestników do projektu prowadzony będzie jednocześnie dla mieszkańców m. Przemyśla oraz powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego oraz przeworskiego.

BIURO PROJEKTU
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 - pokój nr 15, 37-700 Przemyśl
od 25.08.2010 do 07.09.2010 w godzinach 8:00-18:00

JAROSŁAW
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, pokój nr 103 (II piętro)
27.08, 31.08, 02.09, 06.09.2010 w godzinach 8:00-15:00

LUBACZÓW
Urząd Gminy w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów, pokój nr 224 (II piętro – Punkt Obsługi Przedsiębiorców)
26.08, 30.08, 01.09, 07.09.2010 w godzinach 8:00-15:00

Źródło: PARR S.A.

Opublikował:  | Data publikacji: 25-08-2010 14:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2011 09:19