16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Po festynie "Przemyskie Dni Trzeźwości"

W dniu 22 sierpnia na wzgórzu Zamku Kazimierzowskiego odbył się festyn podsumowujący „Przemyskie Dni Trzeźwości”. Był on zwieńczeniem działań podejmowanych przez Anonimowych Alkoholików zrzeszonych w Klubie Abstynenckim ALFA, na terenie parafii przemyskich i podprzemyskich, którzy podczas Mszy Św. dawali świadectwo zerwania z okrutnym nałogiem pijaństwa.

Z licznych atrakcji, które zapewnili organizatorzy skorzystało bardzo dużo osób. Największą publiczność zgromadził koncert gwiazdy festynu zespół „Mamma Mia”. Ponadto swój dorobek artystyczny prezentowały m. in. Zespół Wokalno – Muzyczny „GRANDA” z Birczy, Zespół Pieśni i Tańca SANOWIACY z Dubiecka, Zespół Śpiewaczy WIKTORIANKI pod dyrekcją Pani Alicji Król, Kabaret RANDKA W CIEMNO z Birczy, Zespół Śpiewaczy z Kuźminy oraz Zespół z Klubu Garnizonowego w Przemyślu.

Uczestnicy festynu mogli również poznać podstawowe zasady samoobrony, prezentowane przez Straż Ochrony Kolei.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez Nadleśnictwo z Birczy oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wyszatyc i Orzechowiec.
Zgodnie z przesłaniem organizowanego festynu nie zabrakło w trakcie jego trwania akcentów związanych z profilaktyką w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,  przygotowanych przez: Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwową Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną, Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom oraz Klub Abstynenta „ALFA”. 
Gościem specjalnym festynu był ks. Wojciech Lula, misjonarz pełniący posługę w Monasao w Afryce, dzięki któremu goście festynu mogli zapoznać się ze  specyfiką  pełnionej  przez niego misji.
Całość festynu zwieńczono modlitwą Apel Jasnogórski, której przewodniczył ks. biskup Adam Szal wraz z księdzem archiprezbiterem Mieczysławem Rusinem.
   
Festyn  II Przemyskich Dni Trzeźwości mógł się odbyć dzięki życzliwości:
Prezydenta Miasta Przemyśla – Roberta Chomy;
Pani dyr. Centrum Kultury i Nauki ZAMEK – Renacie Nowakowskiej;
Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych – Danucie Wiech; Pani Monice Bugaj;
Odpowiedzialnej za pracę Archiprezbiratu Przemyskiego Akcji Katolickiej – Łucji Podbilskiej;
Straży Pożarnej;
Straży Ochrony Kolei;
Przemyskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji;
Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej;
Księdzu Prałatowi Mieczysławowi Rusinowi;
Parafialnym Oddziałom Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej;
Kołom Gospodyń Wiejskich z Orzechowiec i Wyszatyc;
Panu Zbigniewowi Kopczak – nadleśniczemu z Nadleśnictwa Bircza;
Ratownikom z PCK;
NZOZ „PARAMEDYK”
Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów „KLANZA” – Koło w Przemyślu.

Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia na rzecz promowania zdrowego stylu życia podczas festynu „Przemyskie Dni Trzeźwości” serdecznie dziękujemy.

Akcja Katolicka
Archidiecezji Przemyskiej


Zapraszamy także do Galerii.

JPGPrzemyskie Dni Trzeźwości 2010 (101,46KB)

JPGPrzemyskie Dni Trzeźwości 2010 (111,30KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 24-08-2010 10:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2011 10:25