Szkoła parolotniowa w Przemyślu zaprasza na szkolenia

PARALOTNIARSTWO to sport i forma rekreacji polegająca na lataniu przy użyciu paralotni. Z uwagi na prostotę obsługi, możliwość spakowania całości sprzętu do dużego plecaka oraz niesamowite wrażenia towarzyszące każdemu lotowi jest jednym z najpopularniejszych sportów lotniczych. Idea paralotniarstwa narodziła się w latach 60-tych w USA, ale dopiero w latach osiemdziesiątych marzenie o swobodnym i tanim lataniu urzeczywistniło się. Dynamiczny rozwój tego sportu nastąpił w krajach alpejskich by pod koniec lat osiemdziesiątych zawitać do Polski.

Kurs paralotniowy mogą rozpocząć osoby pełnoletnie lub osoby które ukończyły 15 lat posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, ukończyły szkołę minimum podstawową (warunek ustawowy), a ich ogólny stan zdrowia jest dobry i pozwala na bezpieczne prowadzenie szkolenia.

Podczas szkolenia kursant jest objęty instruktorską, a na czas szkolenia kandydat otrzymuje komplet sprzętu paralotniowego (paralotnia, uprząż, kask, radiostacja).

Nasze kursy odbywają się w okolicach Przemyśla oraz Bieszczadach.

W przypadku braku odpowiednich warunków atmosferycznych do szkolenia praktycznego takich jak wiatr powyżej 5m/s oraz opady deszczu przewidziane są dni rezerwowe.

Szkolenia paralotniowe składają się z kilku etapów po zakończeniu których kursant otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, które uprawnia do podnoszenia swoich umiejętności i zdobywania wyższych kwalifikacji w paralotniarstwie.

ETAP I - szkolenie podstawowe.


Celem szkolenia w tym Etapie jest przede wszystkim nauka startu i lądowania oraz samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem klasycznym, lądowaniem oraz obsługą skrzydła na ziemi , w tym kontrolą przedlotową i przedstartową. Pilot-uczeń uczy się i doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania. Loty na tym etapie szkolenia odbywają się na wysokości do 100 m nad terenem. Szkolenie praktyczne w locie obejmuje 20 lotów. Czas trwania szkolenia 4 dni (+1 rezerwowy).

ETAP II - Trening umiejętności pilotażowych.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem, oraz posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie. Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć wylądować w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów. Po ukończeniu tego etapu szkolenia jest wydawane skierowanie na egzamin przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotniowego, uprawniające do samodzielnego latania. Loty na tym etapie szkolenia odbywają się na wysokości powyżej 200 m nad terenem. Szkolenie praktyczne w locie obejmuje minimum 10 lotów. Czas trwania szkolenia 2 dni (+1 rezerwowy).

Szkolenia dodatkowe uprawnienia:

• Szkolenia do lotów z pasażerem /CP/,
• Szkolenia do wykonywania lotów na paralotniach z napędem /PPG/,
• Szkolenia do wykonywania lotów na motoparalotniach /PPGG/.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem szkolenia kandydat powinien przygotować kserokopie następujących dokumentów:

- Dowód tożsamości, w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
- Świadectwo ukończenia szkoły minimum podstawowej (warunek ustawowy)
- Kserokopia prawa jazdy dowolnej kategorii lub oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Na szkolenie kandydat powinien zabrać ze sobą wysokie buty usztywniające kostkę, luźną wygodną odzież mogącą ulec zniszczeniu spodnie z długa nogawką, bluzę z długim rękawem.

Szczegółowe informacje na stronie: www.parastyle.pl

PARASTYLETelefony:
790 767 353
508 273 767

http://www.parastyle.pl

JPGParastyle (56,04KB)

JPGParastyle (57,56KB)

JPGParastyle (56,04KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-08-2010 11:25 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 10-07-2013 09:01

Na skróty