11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prośba o pomoc w utworzeniu Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich

W roku 2012 roku w Michniowie planowane jest otwarcie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. Projekt ten realizuje Muzeum Wsi Kieleckiej przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej. Odpowiadając na prośbę Wojewody Podkarpackiego i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Prezydent Miasta Przemyśla zwraca się z prośbą o pomoc w gromadzeniu wszelkich dokumentów i pamiątek z okresu II wojny światowej dotyczących martyrologii wsi oraz życia jej mieszkańców pod okupacją niemiecką i sowiecką.
Prośba skierowana jest również do świadków tragicznych wydarzeń chcących pomóc w stworzeniu unikalnego miejsca upamiętniającego tragiczną historię okresu lat 1939-1945. Projekt prowadzony jest przez dr Tomasza Domańskiego, który udziela wszelkich informacji związanych z tym przedsięwzięciem pod nr. telefonu: (41)3405058, adres e-mail: Tomasz.domanski@ipn.gov.pl.

Za www.wikipedia.org na temat miejscowości Michniów.

Michniów – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim, w gminie Suchedniów.

W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie kieleckim.

Przez wieś przechodzi POL Szlak niebieski.svg niebieski szlak turystyczny z Berezowa do Suchedniowa.

W pobliżu znajduje się rezerwat przyrody Kamień Michniowski.

Historia

W czasie II wojny światowej Michniów był siedzibą sztabu partyzanckiego zgrupowań "Ponurego" (zanim zgrupowanie przeniosło się na Wykus). Wielu mieszkańców wsi bądź było członkami AK i BCh, bądź aktywnie współpracowało z partyzantką (np. sklep rodziny Materków był punktem kontaktowym dla oficerów i żołnierzy, którzy dołączali do oddziałów "Ponurego", a większość dostarczanego partyzantom prowiantu pochodziła właśnie z Michniowa).
W wyniku zdrady ppor. Jerzego Wojnowskiego "Motora" w dniu 12 lipca 1943 hitlerowskie komando otoczyło wieś kordonem żandarmów i rozpoczęło akcję pacyfikacyjną. Stu mieszkańców (głównie mężczyzn) spalono żywcem w domach i stodołach lub zastrzelono, ponad pięćdziesiąt osób wywieziono do obozów.
Wieść o akcji pacyfikacyjnej dotarła do "Ponurego" zbyt późno by interweniować. Dowództwo oddziału zdecydowało się na akcję odwetową i w nocy 12-13 lipca pod wsią Łączna zatrzymano pociąg pośpieszny Warszawa→Kraków i zastrzelono (wedle źródeł partyzanckich) około 180 Niemców. Na burtach wagonów partyzanci wyryli napisy Za Michniów. Mimo postanowienia "Ponurego" o ewakuacji reszty mieszkańców Michniowa pozostali oni w ocalałych domach. 13 lipca rano ten sam niemiecki oddział antypartyzancki dokończył dzieła zniszczenia wsi: rozstrzelano wszystkich mieszkańców, których zastano w wiosce, spalono wszystkie ocalałe po akcji z 12 lipca zabudowania. Władze okupacyjne zakazały odbudowy wsi i uprawy michniowskich pól.
Na płycie grobu zbiorowego umieszczono 203 nazwiska ofiar pacyfikacji, co może być liczbą niepełną – inne źródła wspominają nawet o 230 osobach zabitych. Wśród ofiar było trzydzieścioro liczących mniej niż 10 lat. Najmłodsza ofiara – Stefan Dąbrowa miał 9 dni.Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2010 13:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:10