Dofinansowanie prac modernizacyjnych na cmentarzu jeńców włoskich i sowieckich

Kwotę 40 tys. zł otrzymał Przemyśl w związku z podpisanym przez Roberta Chomę Prezydenta Miasta Przemyśla porozumieniem w sprawie realizacji zadań powierzonych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie prac rozbiórkowo-modernizacyjnych na cmentarzu jeńców sowieckich i włoskich w Przemyślu - Nehrybce. Wykonanie ich umożliwi przeprowadzenie w przyszłości prac renowacyjnych zgodnie z projektem przebudowy cmentarza.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Opublikował(a):  Data publikacji: 13-08-2010 07:57 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:04

Na skróty