10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Elektroniczna Wersja Cmentarza Głównego w Przemyślu

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, iż udostępniona została elektroniczna aplikacja pozwalająca na sprawdzenie miejsca pochówku na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. Obecny zakres informacji obejmuje dane z kwater od 1-56 oraz 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88 z 88. Ujawnione w systemie informacje dotyczą jedynie osób pochowanych i nie naruszają przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Prace inwentaryzacyjne na Cmentarzu nadal trwają, a gromadzone dane wprowadzane są do systemu.

Aplikacja dostępna jest pod adresem internetowym: www.cmentarzeprzemysl.pl.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 12-08-2010 15:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:31