16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończyła się rzeczowa realizacja projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu oraz terenów przyległych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

W dniu 21 lipca 2010 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu oraz terenów przyległych” realizowanego w ramach działania 4.2 „Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W ramach przeprowadzonych prac wykonano zbiornik retencyjny wód opadowych z kanałem odpływowym na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. R. Rosłońskiego w Przemyślu o pojemności 2 338m3. Dodatkowo wykonano ogrodzenie zbiornika oraz wewnętrzną drogę dojazdową.

W wyniku realizacji projektu zabezpieczony przed zalaniem został obszar o powierzchni 51,26 ha na którym znajduje się Zakład Uzdatniania Wody, ogródki działkowe, pola uprawne i tereny rekreacyjne oraz tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Całkowita wartość projektu wyniosła 256 478,10 zł.
Na realizację zadania Gmina Miejska Przemyśl pozyskała kwotę 215 976,65 zł.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Opublikował:  | Data publikacji: 12-08-2010 11:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:31