13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

- Doroczna Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego Przemyśl 2010 – otwarcie wystawy pokonkursowej

W bieżącym, 2010 roku w Przemyskim Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu odbyła się szósta edycja Dorocznej Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego - Przemyśl 2010, pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla. Celem konkursu jest promocja przemyskich artystów plastyków i fotografików, a także dorobku artystycznego wybitnego artysty, przemyślanina Mariana Strońskiego.


W konkursie mogli wziąć udział wyłącznie artyści profesjonalni: absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, członkowie plastycznych i fotograficznych związków twórczych oraz plastycy legitymujący się dyplomem magisterskim wyższych uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach artystycznych, zamieszkali i tworzący na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego. Oceniane były tylko prace, które są własnością autora i wykonane były w latach 2009/2010, dotychczas w konkursie nie zgłaszane.


Profesjonalne jury konkursu złożone z dwóch jurorów powołanych przez Prezydenta Miasta Przemyśla i jednego jurora powołanego przez Organizatora Konkursu wyłoniło Laureata Dorocznej Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego - Przemyśl 2010. Nagroda wynosi 10.000 zł. Prace piętnastu osób, które zgłosiły się do konkursu oceniało jury w składzie: prof. Henryk Ożóg - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, prof. Marek Sak - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, dr hab. Anna Waszczuk - Wydział Artystyczny Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Laureatem „Dorocznej Nagrody Artystycznej im. M. Strońskiego - Przemyśl 2010” została Iwona Lenik. Zwyciężczyni konkursu urodziła się 20 lipca1983 roku w Przemyślu. Studiowała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w Krasnym - dyplom w pracowni malarstwa pod kierunkiem prof. M. Pokrywki oraz dra A. Nikla. Współtworzy niezależną grupę artystyczną Polofilia. Brała udział w kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych w Przemyślu i innych miastach Polski.


Otwarcie pokonkursowej wystawy połączone z wręczeniem nagrody odbyło się 30 lipca 2010 r. o godz. 18.00 w Galerii Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Oficjalną ceremonię powitania gości oraz wręczenia nagrody dokonała Kapituła Dorocznej Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego: Renata Nowakowska Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Marta Trojanowska Zastępcą Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, z ramienia Urzędu Miejskiego w Przemyślu Barbara Łapka Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury Promocji i Turystyki, Janusz Cywicki Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Gościem specjalnym tego wieczoru była Małgorzata Strońska córka Mariana Strońskiego.

tekst i zdjęcia: T. Beliński PCKiN

JPGOtwarcie pokonkursowej wystawy

JPGOtwarcie pokonkursowej wystawy

JPGOtwarcie pokonkursowej wystawy

JPGOtwarcie pokonkursowej wystawy

JPGOtwarcie pokonkursowej wystawy

Opublikował:  | Data publikacji: 02-08-2010 16:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-03-2011 13:13