0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Mamy dofinansowanie na przebudowę stadionu "Juwenia"

W lipcu br. Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało Prezydenta Miasta  Przemyśla o zakwalifikowaniu remont stadionu "Juwenia" do programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2010. W ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowane zostało dofinansowanie w kwocie 3.000,0 tys. zł, do wykorzystania w dwóch transzach: w 2010 r. – 1.000,0 tys. zł. i w 2011 r. – 2.000,0 zł. W dniu 30.07.2010 w kancelarii Ministerstwa, złożono wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami.

O wytypowaniu 21 lokalizacji obiektów lekkoatletycznych w poszczególnych województwach, w tym Miasta Przemyśla ze stadionem "JUWENIA", do programu pod nazwą „Orliki Lekkoatletyczne”, Prezydent Miasta Przemyśla został poinformowany przez Polski Związek Lekkiej w styczniu br.. Realizacja inwestycji planowana była ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęcie realizacji programu, co do poszczególnych obiektów uzależniło od stanu ich przygotowania.
Działania związane z przystąpieniem do Programu rozpoczął Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki przesłano wstępne informacji dotyczące:

  • ­ podstawowego zakresu rzeczowego przebudowy i remontu,
  • ­ orientacyjnego kosztu zadania,
  • ­ stanu przygotowania zadania do realizacji.

Przesłano także dokumentację projektową, co do której działająca przy PZLA Komisja Obiektów i Urządzeń zajmująca się opiniowaniem nowobudowanych lub modernizowanych obiektów lekkoatletycznych zgłosiła kilka uwag. W konsekwencji zlecono aktualizację projektu pod kątem wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i uzyskano pozytywną opinię. Pozytywna opina Polskiego Związku Lekkiej Atletyki niezbędna była jako kryterium dopuszczenia do programu, jednocześnie po przebudowie będzie wstępem do wydania Świadectwa pozwalającego na przeprowadzanie oficjalnych zawodów w systemie współzawodnictwa sportowego.

Zakres rzeczowy przebudowy i remontu stadionu, na lata 2010 – 2011 przedstawia się następująco:


1. Stadion z areną sportową w skład którego wchodzą: boisko do piłki nożnej, bieżnia okólna 400 m, sześciotorowa. Łuk bieżni typu koszowego, rów z wodą dla przeprowadzania biegów z przeszkodami, bieżnia prosta 100 m, ośmiotorowa. Umiejscowiona w długości prostej bieżni okólnej, skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku o tyczce, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, rzutnia do rzutu oszczepem.


2. Ogrodzenie obiektu. Wokół całego obiektu modułowe z siatki w ramach o wysokości 532,0 m. Wokół stadionu głównego o wysokość 460,0 m.


3. Trybuny. Jedna podłużna, dwu rzędowa od strony wschodniej stadionu. Projektuje się wykonanie żelbetowych, dylatowanych z montowanymi na stopniach krzesełkami.


4. Zagospodarowanie terenu. Nawierzchnia chodników i placów utwardzona z kostki betonowej.


5. Przebudowa oświetlenia zewnętrznego. Wykonanie nowego przyłącza zasilającego i urządzenia oświetlenia boiska, trybun i boisk pomocniczych.


6. Przebudowa instalacji wod-kan i odwodnienia. Zaprojektowano układ przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego umożliwiający zaopatrzenie w wodę do celów bytowo – gospodarczych i przeciwpożarowych oraz odprowadzenie ścieków sanitarno – bytowych i wód deszczowych z projektowanego obiektu.


7. Zjazdy drogowe, parking i ciągi piesze. Zaprojektowany dwa zjazdy na teren parkingu. Szerokość jezdni 6,00 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2,00 m. Parking dla samochodów osobowych i autokarów z wjazdem od strony południowo – zachodniej kompleksu, w tym 22 miejsca parkingowe dla aut osobowych, 2 miejsca dla autobusów i 3 miejsca dla samochodów dużych. Nawierzchnia parkingu utwardzona – kostka brukowa.


8. Wymiana i wykonanie nowych elementów sieci uzbrojenia terenu.

Szacunkowy koszt realizowanego przedsięwzięcia brutto (w tys. zł ) – 7 300,0
Wnioskowane środki FRKF - 3 000,000

Opublikował:  | Data publikacji: 02-08-2010 15:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:04