11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie "SPORTOWA INICJATYWA - czyli jak połączyć edukację pozaformalną i sport".

Jeśli:
- interesujesz się sportem lub uprawiasz sport,
- jesteś członkiem klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego,
- chcesz działać na rzecz społeczności lokalnej oraz najbliższego otoczenia
na tym szkoleniu na pewno nie może Ciebie zabraknąć !!!
 
Zapraszamy na tematyczne szkolenie wprowadzające do Akcji 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe programu „Młodzież w działaniu”:
 
SPORTOWA INICJATYWA – czyli jak połączyć edukację pozaformalną i sport, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 24-26 września 2010
 
Dzięki szkoleniu:
- dowiesz się, na czym powinien polegać „dobry projekt sportowy”, realizowany w ramach Akcji 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe programu „Młodzież w działaniu”,
- dowiesz się, jak poprawnie przygotować wniosek o fundusze,
- poznasz ludzi, którzy tak jak Ty pasjonują się sportem i chcą działać w swojej społeczności lokalnej,
- zainspirujesz się pomysłami innych uczestników szkolenia,
- dopracujesz koncepcję swojego projektu.
 
 
Uczestnikiem szkolenia mogą być osoby, które:
- są w wieku 18-30 lat,
- interesują się sportem lub uprawiają sport,
- są członkami klubu sportowego, uczniowskiego klubu sportowego lub ze znajomymi aktywnie uprawiasz sport,
- nie mają doświadczenia w realizacji projektów w ramach Akcji 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe programu „Młodzież w działaniu”,
- są zainteresowane przygotowaniem projektu sportowego i złożeniem wniosku do Akcji 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe programu „Młodzież w działaniu”
 
 
UWAGA! W szkoleniu może wziąć udział tylko jedna osoba z organizacji/grupy.
Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz materiałów pokrywa Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”.
Uczestnik zobowiązany jest pokryć koszt dojazdu na miejsce szkolenia we własnym zakresie. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu szkoleniowego. Jeśli koszt dojazdu na szkolenie będzie stanowił przeszkodę we wzięciu udziału w szkoleniu, uczestnik może wnioskować o zwrot poniesionych kosztów, jednak w dalszym ciągu będzie musiał pokryć koszt transportu lokalnego, np. dojazd na dworzec.
 
Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 6 września 2010 r. na adres: a.michalak@frse.org.pl
 
UWAGA! Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową do dnia 15 września 2010 r.
 
Polski Związek Piłki Nożnej
ul. Miodowa 1
00-080 Warszawa
(22) 621 07 03

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

DOTNULL (109,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 02-08-2010 13:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-08-2010 13:18