Dzieci z Przemyśla na półkoloniach z programem profilaktycznym

Wakacje to czas wypoczynku. Ważne, aby był on dobrze i atrakcyjnie zorganizowany. Od lat wszelkie formy zagospodarowania czasu wolnego są wspierane przez Urząd Miejski w Przemyślu.
Prezydent Miasta Przemyśla co roku dofinansowuje również wypoczynek letni dzieci połączony z działaniami profilaktycznymi. Tego lata w naszym mieście z półkolonii organizowanych w ramach gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych korzysta ok. 300 dzieci.
Wakacje to okres, w którym dzieci i młodzież częściej sięgają po środki uzależniające, są bardziej skłonni do eksperymentów - także tych z udziałem alkoholu i narkotyków, dlatego miasto podejmuje szereg działań zmierzających do propagowania stylu życia wolnego od nałogów. Uczestnikom półkolonii zapewniono wiele atrakcji: wycieczki krajoznawcze, zajęcia na obiektach sportowych, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy z nagrodami.
Od dwóch lat finansowany jest również projekt, który cieszy się dużym powodzeniem pn. „Trener środowiskowy”. Na boiskach osiedla „Za Wiarem”, „Kazanów”, Kruhel Wielki, Stare Miasto, Kmiecie, Rogozińskiego, oraz boiskach Szkoły Podstawowej Nr 5 i 15 od poniedziałku do piątku w okresie wakacji czeka na dzieci i młodzież trener osiedlowy. Program powstał z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta przebywających w czasie wakacji na swoich osiedlach i korzystających z obiektów sportowych i rekreacyjnych. Zadaniem trenera jest zaproponowanie odpowiedniego programu zajęć, który zakłada zajęcia sportowe na indywidualnym sprzęcie sportowo-turystycznym. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w różnym wieku. Chętnych ciągle jeszcze zapraszamy!

Łącznie z gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych na wypoczynek letni wydano kwotę 75.915,00 zł.  Są to z pewnością dobrze i celowo wydane pieniądze, co potwierdziła również kontrola przeprowadzona przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Danuta Wiech
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Urząd Miejski w Przemyślu

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-07-2010 13:45 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 10-01-2011 11:37

Na skróty