7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ważna informacja dla ubiegających się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych!

Informacja dla Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja miast i Działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ukazał się projekt „Wyjaśnień dla potencjalnych wnioskodawców działań 7.1 Rewitalizacja miast, 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo RPO WP”. Treść wyjaśnień jest dostępna na stronie internetowej:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/Aktualnosci/2010/04/wyja_nienia_7_17_27_3___wm_kp_rj_.pdf

Ponadto, w dniu 23 czerwca br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. Jego treść jest dostępna na stronie internetowej:

http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/Aktualnosci/2010/07/rozp_min_rozw_reg_pomoc_na_rewitalizacje.pdfDodatkowo, uległ zmianie harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Aktualny harmonogram jest dostępny pod adresem:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/Wazne_dok/harmonogram_czerwiecpopr..xls
Opublikował:  | Data publikacji: 20-07-2010 11:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:10