10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UWAGA ZMIANA

W związku z uchwaleniem Uchwałą Nr 96/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2010r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto I (opubl. w Dz.Urz. Woj. Podk. z dnia 10.06.2010r. Nr 47, poz. 1026) informuję, że z mocy prawa następujące plany  straciły ważność:
-  mpzp Ratuszowa 
-  mpzp Ratuszowa II.

Dla terenów objętych powołanymi wyżej planami obowiązują ustalenia zawarte w mpzp "Stare Miasto I".

Opublikował:  | Data publikacji: 14-07-2010 10:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-08-2011 12:39