15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Według projektu rozporządzenia Krówniki od 1 stycznia 2011 w Przemyślu

Ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów "w sprawie połączenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast (...)", zgodnie z którym w granicach Przemyśla od 1 stycznia 2011 znajdzie się sołectwo Krówniki. Jeśli tak się stanie od przyszłego roku powierzchnia miasta zwiększy się o 557,0311 ha.

W uzasdnieniu do projektu rozporządznia czytamy m.in.: "W przypadku sołectwa Krówniki za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przemawiają względy funkcjonalno-przestrzenne (powiązanie sołectwa z miastem) oraz wyniki konsultacji społecznych wykazujące stosunkowo duże poparcie mieszkańców dla włączenia sołectwa w granice miasta. Za pozytywnym rozpatrzeniem przemawiają też względy historyczne – teren dawnej wsi Krówniki został dwukrotnie podzielony i w części wcielony w granice miasta (w 1961 i 1977 r.).". Niegatywnie zaopiniowano natomiast zmianę granic poprzez włączenie innych sołectw, które znalazły się we wniosku: Pikulice, Nehrybka, Ostrów i Kuńkowce z gminy Przemyśl oraz Prałkowce z gminy Krasiczyn.

projekt rozporządzenia

uzasadnienie

 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-07-2010 13:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-07-2010 08:35