9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

W dniu 9 lipca 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną”.

Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinka ul. Słowackiego w Przemyślu o łącznej długości 1,98 km. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
2. Roboty ziemne.
3. Regulację urządzeń i odwodnienie.
4. Przebudowę oraz budowę chodników.
5. Modernizację zjazdów.
6. Modernizację nawierzchni jezdni.
7. Modernizację elementów ulic.
8. Nowe zatoki autobusowe (2 szt.).
9. Modernizację pętli autobusowej (skrzyżowanie z ul. Bakończycką) i parkingu przy Cmentarzu Głównym.
10. Separatory ruchu - azyl dla pieszych (2 szt.).
11. Roboty towarzyszące.

Na realizację projektu Gmina Miejska Przemyśl pozyskała kwotę 4 513 884,31 zł ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 448 406,17 zł, a jego realizacja przewidziana jest w latach 2010 - 2011.

Źródło: Wydział Funduszy Europejskich

Opublikował:  | Data publikacji: 13-07-2010 09:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:04