13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

LIX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

LIX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 15 lipca 2010 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 czerwca 2010 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wystąpienia radnych.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
7. Rezolucja w sprawie budowy drogowego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – proj. Nr 181/2010.
9. Podjęcie uchwał w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) „Bakończycka I” – proj. Nr 173/2010,
b) „Bakończyce III/04” – proj. Nr 174/2010,
c) „Bakończycka II” – proj. Nr 175/2010,
d) „Słowackiego I/UR/03” – proj. Nr 176/2010,
e) „Monte Cassino OSK/03” – proj. Nr 177/2010,
f) „Kruhel Wielki Mn/02” – proj. Nr 178/2010,
g) „Witoszyńska I/Mn/03” – proj. Nr 179/2010,
h) „Słowackiego I/05” – proj. Nr 180/2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r. – proj. 182/2010, 183/2010, 184/2010, 190/2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla – proj. Nr 191/2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 185/2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 186/2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl na rzecz użytkownika wieczystego – proj. Nr 187/2010, 188/2010.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 99/2000 w sprawie obciążenia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, służebnością gruntową – proj. Nr 189/2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy
ul. Solidarności 12 – proj. Nr 172/2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – proj. Nr 145/2010.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 133/2010.
19. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 12-07-2010 10:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:17