20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu”

W dniu 29 czerwca 2010r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej VI – „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Ponadto w dniu 15 czerwca 2010r. została podpisana umowa z firmą GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją projektu „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu” oraz rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie prac konserwatorskich
i robót budowlanych murów kurtynowych i baszt Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy Konserwatorskiej Piotr Białko – Zabytki Malarstwa Rzeźby, Architektury z Krakowa.

Okres realizacji: 2007 – 2012
Wartość całkowita: 22 448 363,92 zł
Dofinansowanie: 13 152 000,00 zł

Zakres prac na Zamku Kazimierzowskim


1. Remont i rewaloryzację zabudowań zamkowych – projektuje się, że główny budynek zamku zachowa swój układ funkcjonalno – przestrzenny z podziałem na strefy użytkowania:
­ rearanżacja istniejącej sali teatralnej polegającą na zmianie ukształtowania widowni strefy proscenium, z odtworzeniem balkonów bocznych i nowym wystrojem wnętrz zarówno sali teatru Fredreum jak i pomieszczeń foyer, kuluarów i modernizacją zaplecza aktorskiego i technicznego,
­ modernizacja i rearanżacja sali kominkowej w baszcie wschodniej,
­ remont i modernizacja zespołów sanitarnych.
­ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Remont murów i baszt.
3. Modernizacja infrastruktury technicznej, w tym instalacji klima-wentylacyjnej, elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, c.o., modernizacja kotłowni.
4. Renowacja dziedzińca zamkowego.
5. Zagospodarowanie wzgórza zamkowego:
­ remontu alej na wzgórzu zamkowym wraz z ciągiem schodów oraz modernizacja
oświetlenia, ­ zabezpieczenia skarp wzgórza zamkowego przed osuwaniem, remont istniejącego punktu widokowego oraz utworzenie nowego punktu widokowego z widokiem na miasto.
­ zagospodarowanie terenu wokół istniejącej altany na wzgórzu zamkowym,
­ mała architektura (ławki, kosze na śmieci).

Zakres prac w Parku Miejskim

1. Modernizacja oświetlenia parkowego (całkowita wymiana istniejących opraw i źródeł światła, wymiana okablowania i słupów).
2. Modernizacja alejek parkowych (wymiana obrzeży i nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego).
3. Rewitalizacja ekosystemu stawowego (przebudowa istniejącego naturalnego koryta cieku wodnego wraz z systemem stawowym).
4. Budowa nowych i uzupełnienie elementów małej architektury (remont istniejących dwóch placów zabaw, ławki, kosze na śmieci).


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Opublikował:  | Data publikacji: 05-07-2010 14:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:04