9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Remont i modernizacja kompleksu sportowego CZUWAJ w Przemyślu


W dniu 11 czerwca 2010 r. została podpisana z firmą SPORTPROJEKT Sp. z o.o. ze Szczecina umowa na wykonanie prac realizowanych w ramach projektu „Remont i modernizacja kompleksu sportowego CZUWAJ w Przemyślu” (Numer projektu: WND-RPPK.05.03.00-18-046/09).


Okres realizacji: 2010 r.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Wartość całkowita: 3 321 552,86 zł
Dofinansowanie: 2 100 448,93 zł

Projekt obejmuje przebudowę i modernizację kompleksu sportowego "CZUWAJ" przy ul. 22 Stycznia 6, w skład której wejdzie:

1. Przebudowa płyty boiska głównego wraz z drenażem i wyposażeniem.
2. Remont i rozbudowa trybun wraz z murem oporowym i zainstalowaniem krzesełek.
3. Przebudowa budynku usługowego.
4. Wymiana nawierzchni dojść i dojazdów oraz placów manewrowych.
5. Remont i budowa ogrodzenia.
6. Modernizacja i budowa oświetlenia płyty głównej i kortów tenisowych.
7. Wymiana i wykonanie nowych elementów sieci uzbrojenia terenu.
8. Wymiana istniejącego złącza kablowego na izolowane.
9. Dostawa oraz montaż monitoringu stadionowego.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano w miesiącu październiku 2010 roku.

Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju.

Opublikował:  | Data publikacji: 29-06-2010 09:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:04