13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Bezpłatne kursy dla repatriantów

Informujemy, iż  do Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęła informacja  Wojewody Podkarpackiego o organizowanym przez Dyrektora Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie bezpłatnym kursie  języka polskiego i kursie adaptacyjnym  dla repatriantów i członków ich najbliższych rodzin.

W kursie mogą  uczestniczyć:
- repatrianci, którzy dotychczas nie  brali udziału w takim szkoleniu;
- członkowie ich najbliższych rodzin (współmałżonkowie, dzieci).

Kurs trwa 7 dni.
Istnieje możliwość wyboru terminu uczestnictwa  pomiędzy:

09 -16.08.2010 r. oraz 16 – 23.08.2010 r.
Szkolenie odbywać będzie się w Bursie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Lublinie przy ul. Spółdzielczości Pracy 65. Organizatorzy zapewniają dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (lub zwrot kosztów podróży), zakwaterowanie wyżywienie i zajęcia dydaktyczne.

W programie szkolenia

Dla dorosłych:
- status prawny repatriantów i członków ich rodzin;
- postępowanie w codziennych sytuacjach, np. związanych z szukaniem  pracy, zakładaniem  własnej działalności gospodarczej, edukacją itd.;
- trening kompetencji osobistych;
- nauka języka polskiego (na  różnych poziomach w  zależności od  znajomości języka przez uczestników szkolenia).

Zajęcia mają charakter praktyczny; dostosowane są do potrzeb uczestników.

Dla dzieci:
- zabawy edukacyjne i integracyjne;
- nauka języka polskiego poprzez zabawę.

W programie imprezy przybliżające  kulturę historię i zwyczaje polskie.

Zgłoszenia na kurs:
- wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesyłać listem na adres: ul. 3 Maja 18/5 A, 20–078 Lublin, Polska lub faksem nr 81-53 446 33 lub e–mailem:
 

Telefony kontaktowe: 81 53-238-13, 81 53-230-40, 609-182-714

W załączeniu karta zgłoszeniowa.

Zapraszamy na stronę internetową Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.

DOTKarta zgłoszeniowa

Opublikował:  | Data publikacji: 24-06-2010 14:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2010 13:04