3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt "Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja"

CENTRUM EDUKACJI
I PRACY MŁODZIEŻY
W PRZEMYŚLU
37-700 Przemyśl, ul. Okrzei 2
e-mail: ohpprzemysl@wp.pl
tel. (016) 678-33-20
fax (016) 678-33-20

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu od miesiąca czerwca 2010 rozpoczęło zajęcia w projekcie „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”.
Zajęcia będą trwały do miesiąca grudnia 2010. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objęta jest młodzież nieaktywna zawodowo i bezrobotna, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lata. Beneficjenci projektu podzieleni zostali na dwie główne kategorie :młodzież w wieku 15-17 lat (10 osób) zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, nierealizująca obowiązku nauki i młodzież 18-24 lata (20 osób) nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej. W projekcie uwzględniona została zasada iż 60 % uczestników stanowią kobiety a 40 % mężczyźni.
Celem projektu jest między innymi: poprawa indywidualnej samooceny, poczucia własnej wartości, zwiększenie motywacji do nauki, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym, wyrównywanie zaległości edukacyjnych, nabycie postaw przedsiębiorczych oraz adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia. Pierwsze zajęcia to grupowe spotkanie z doradcą zawodowym na, których młodzież poznaje metody aktywnego poszukiwania pracy, nabędzie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowana zostanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego cieszyły się dużym zainteresowaniem w których młodzież aktywnie uczestniczyła.


Krystyna Michalska OHP

Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja ”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

JPGProjekt "Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja" (179,79KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 24-06-2010 13:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:04