2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie zbiórki dla mieszkańców Jasła

Mieszkańcy miasta Przemyśla solidaryzując się z samorządami dotkniętymi klęską powodzi aktywnie włączyli się do akcji pomocy. W wyniku akcji zebrano dary rzeczowe i środki finansowe.

 

Na apel  o pomoc dla powodzian – mieszkańców Jasła jako pierwsze odpowiedziały spółki miejskie tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplne, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego.

 

Łącznie spółki wygospodarowały kwotę 8.500,00 zł, która zostanie w najbliższych dniach przekazana na konto  „Pomoc dla powodzian z Jasła”.

 

Prezydent Miasta Przemyśla składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom za okazaną życzliwość i wymierną pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku  powodzi.

 

Łącząc się w duchu solidarności, w tym trudnym okresie dla wszystkich poszkodowanych, którzy w wyniku powodzi niejednokrotnie stracili dorobek całego życia  miasto Przemyśl będzie w dalszym ciągu  czynić starania  o pozyskiwanie darów dla powodzian.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl