-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie zbiórki dla mieszkańców Jasła

Mieszkańcy miasta Przemyśla solidaryzując się z samorządami dotkniętymi klęską powodzi aktywnie włączyli się do akcji pomocy. W wyniku akcji zebrano dary rzeczowe i środki finansowe.

 

Na apel  o pomoc dla powodzian – mieszkańców Jasła jako pierwsze odpowiedziały spółki miejskie tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplne, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego.

 

Łącznie spółki wygospodarowały kwotę 8.500,00 zł, która zostanie w najbliższych dniach przekazana na konto  „Pomoc dla powodzian z Jasła”.

 

Prezydent Miasta Przemyśla składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom za okazaną życzliwość i wymierną pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku  powodzi.

 

Łącząc się w duchu solidarności, w tym trudnym okresie dla wszystkich poszkodowanych, którzy w wyniku powodzi niejednokrotnie stracili dorobek całego życia  miasto Przemyśl będzie w dalszym ciągu  czynić starania  o pozyskiwanie darów dla powodzian.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-06-2010 13:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2010 13:04