VIII Spotkania Ortograficzne

Dobiegła końca VIII edycja „Spotkań Ortograficznych” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego Pana Jana Pączka. I etap konkursu, to eliminacje szkolne (w szkołach przemyskich) lub gminne, które odbyły się w ostatnim tygodniu marca br., a przystąpiło do niego 468 trzecioklasistów z dziewięciu gmin powiatu przemyskiego oraz dziesięciu szkół przemyskich. Zorganizowali go chętni nauczyciele klas I-III według własnych zasad i zakwalifikowali 82 uczniów do II etapu, czyli eliminacji międzyszkolnych w tzw. „trójkach” współpracujących ze sobą szkół. Ten etap konkursu przeprowadzili w sześciu wybranych szkołach koordynatorzy w/w „trójek”. Uczniowie 22 kwietnia o godzinie 9.30 pisali jednakowe dyktando i test ortograficzny. Zasady przeprowadzania i oceniania oraz materiały konkursowe od dziesięciu już lat opracowują pomysłodawcy i organizatorzy „Spotkań Ortograficznych”: z-ca dyr. Alicja Dobosz - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (SP-16) w Przemyślu, z-ca dyr. Marta Kostka - Zespół Szkół w Birczy, nauczycielka Jolanta Majda - Szkoła Podstawowa w Dubiecku. Ostatni, trzeci etap konkursu, dzięki gościnności Pani dyrektor Haliny Kasyan odbył się 20 maja 2010r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Przemyślu. Spotkało się tam 19 finalistów ze szkół przemyskich: SP-4, SP-5, SP-6, SP-11,SP-14, SP-15, SP-16, ZPSM oraz ze szkół gminnych: ZS Bircza, SP Buszkowice, SP Dubiecko, SP Fredropol, ZS Grochowce, ZS Krówniki, SP Medyka, SP, Olszany, SP Stubno.

I miejsce i zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii VIII „Spotkań Ortograficznych” zdobył Paweł Kudyba ze Szkoły Podstawowej nr 16 przy ZSzOI w Przemyślu, nagrodę ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu otrzymał z rąk Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Pana Piotra Worosza. Skierował On do finalistów pełne życzliwości słowa o przejawach patriotyzmu w zachowaniach bardzo młodych Polaków. Zwycięzcę konkursu przygotowały do konkursu Panie Romualda Szabaga i Katarzyna Kwolek, gdyż jest uczniem klasy integracyjnej, gdzie pod okiem dwóch nauczycieli z powodzeniem funkcjonują zarówno dzieci szczególnie uzdolnione, jak i ich niepełnosprawni koledzy. Wspaniałe nagrody dla pozostałych laureatów konkursu ufundował Urząd Miejski w Przemyślu. Wręczył je Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Piotr Idzikowski, zwracając uwagę wszystkich obecnych na piękno polskiego języka i konieczność pielęgnowania go w dobie internetu i telefonów komórkowych. Wicemistrzami (II miejsce) zostali: Patryk Kogut z ZS w Grochowcach (uczeń Marii Górskiej) oraz Michał Pyra z SP w Dubiecku (uczeń Bernadety Sroki). III miejsce zajęli: Mikołaj Popławski z ZPSM w Przemyślu (uczeń Anny Łozy-Hader) i Wiktor Świerzyński z SP-4 w Przemyślu (uczeń Renaty Fedewicz). 

Wszyscy finaliści otrzymali także atrakcyjne upominki od konsultantki Wydawnictwa MAC Pani Joanny Sykały.

Wychowawcom, których uczniowie osiągnęli sukces uczestnicząc w finale oraz popisując się niezwykłą czujnością i poprawnością ortograficzną, należą się słowa uznania za trud włożony w propagowanie piękna naszego języka ojczystego, z jego urokliwymi zawiłościami i pułapkami ortograficznymi. Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty Pani Janina Mielnikiewicz, która od lat wspiera organizatorów oraz sprawuje nadzór nad przebiegiem konkursu, złożyła gratulacje i życzenia nauczycielom. Rokrocznie podczas finału w jury z zaangażowaniem pracują Panie Danuta Wojdylak i Dorota Mazurek, przyczyniając się do sprawnej i merytorycznej poprawy zadań konkursowych.

„Spotkania Ortograficzne” cieszą się niesłabnącą popularnością wśród uczniów, nauczycieli i rodziców trzecioklasistów. Wpisały się na stałe do kalendarza imprez oświatowych organizowanych w powiecie i mieście Przemyślu, zaś wieloletni, honorowy patronat Starosty Przemyskiego zapewnia im wysoką rangę. Zmaganiom ortograficznym na wszystkich etapach towarzyszy atmosfera wzajemnego poznawania się, miłej zabawy i zdrowej rywalizacji, a współpraca i wzajemna gościnność umożliwiają poznawanie ciekawych zakątków naszego regionu.

JPGNULL (90,08KB)

JPGNULL (112,82KB)

JPGNULL (124,95KB)

JPGNULL (98,21KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-06-2010 10:32 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 16-06-2010 10:32

Na skróty