14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarcie nowego terminalu odpraw na pieszym przejściu granicznym w Medyce

Wczoraj, 10 czerwca br., Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wziął udział w oficjalnym oddaniu do użytku nowoczesnego terminalu odpraw paszportowo-celnych na na pieszym przejściu granicznym w Medyce.

Nowy obiekt został zlokalizowany bezpośrednio przy tzw. czerwonej linii wyznaczającej granicę między Polską i Ukrainą. Koszt wzniesienia i wyposażenia obiektu to 13 mln złotych. Projekt inwestycji był finansowany z Budżetu Wojewody Podkarpackiego i Funduszu Granic Zewnętrznych.

W celu zapewnienia ładu i bezpieczeństwa w czasie odpraw granicznych, w terminalu zastosowano urządzenia techniczne zabezpieczające przed siłowym wtargnięciom podróżnych: kołowrotki, drzwi obrotowe, zapory przy stanowiskach kontroli. Dla podróżnych wracających z Ukrainy nowością będzie odwrócenie kolejności odpraw - najpierw podchodzą do kontroli celnej, a dopiero później paszportowej. Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie procedur związanych z zawracaniem podróżnych przez służby celne z powrotem na Ukrainę bez konieczności np. unieważniania wizy.

Aktualnie , w ciągu doby w pieszym przejściu granicznym, odprawia się średnio 6-8 tys. osób, podczas gdy przed wejściem Polski do układu z Schengen (21 grudnia 2007r) było to 18 tys. osób w ciągu doby.

tekst i zdjęcia: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

JPGOtwarcie nowego terminalu na przejściu pieszym w Medyce

JPGOtwarcie nowego terminalu na przejściu pieszym w Medyce

JPGOtwarcie nowego terminalu na przejściu pieszym w Medyce

JPGOtwarcie nowego terminalu na przejściu pieszym w Medyce

JPGOtwarcie nowego terminalu na przejściu pieszym w Medyce

JPGOtwarcie nowego terminalu na przejściu pieszym w Medyce

Opublikował:  | Data publikacji: 11-06-2010 15:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:23