Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczynamy prace nad projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2011

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich instytucji oraz organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w Przemyślu na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narokomanii do zgłaszania propozycji i uwag dotyczących programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011. 
Podstawą prac nad powyższymi projektami jest obecnie obowiązujący Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2010.
Wszelkie propozycje prosimy zgłaszać do 30 lipca 2010 r. na adres: Tadeusz Maźnik, Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10 A, tel. 016 678-40-10, e-mail:profilaktyka5@wp.pl