1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Towarzystwa Przyjaciół Zieleni w Przemyślu

OBWIESZCZENIE

Likwidator Towarzystwa Przyjaciół Zieleni w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 3726/10/969 z dnia 30 kwietnia 2010 r.,


postanowił

1.Rozwiązać Towarzystwo Przyjaciół Zieleni w Przemyślu.
2.Wyznaczyć na likwidatora panią Lilianę Kalinowską.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby Towarzystwa: ul. Borelowskiego 1A/7 37-700 Przemyśl.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kustronia 4, 35-959 Rzeszów.


LIKWIDATOR
Liliana Kalinowska

Opublikował:  | Data publikacji: 07-06-2010 09:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-06-2010 09:47