3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbędzie się miejskie ćwiczenie obronne

W dniu 17 czerwca br. odbędzie się miejskie ćwiczenie obronne zatytułowane „Zgranie miejskiego systemu kierowania oraz jego ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”. W związku z ćwiczeniem w tym dniu mogą się zdarzyć utrudnienia w ruchu kołowym na ulicach F. Chopina oraz J. Matejki.

Celem ćwiczenia jest:

• doskonalenie wiedzy i praktycznych umiejętności zespołu realizującego zadania akcji kurierskiej,
• doskonalenie współdziałania podmiotów wykonujących zadania ratownicze na terenie miasta Przemyśla,
• doskonalenie wiedzy i umiejętności członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczących oceny sytuacji, prognozowania, określania zadań i sposobów ich realizacji przy wystąpieniu zagrożeń,
• doskonalenie praktycznych umiejętności obsady Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
• doskonalenie wiedzy i nauka praktyczna realizacji czynności związanych z prowadzeniem ewakuacji przez Grupę Organizacji Ewakuacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
• sprawdzenie umiejętności praktycznej realizacji ewakuacji ludzi z wyznaczonego obiektu urzędu w związku z pożarem,
• przeprowadzenie działań o charakterze informacyjnym dla ludności w zakresie postępowania podczas wystąpienia zagrożenia aktami terrorystycznymi,

Ćwiczenie zostanie przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Przemyśl Nr 97/10 z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego na temat „Zgranie miejskiego systemu kierowania oraz jego ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.” Za wynikłe niedogodności przepraszamy mieszkańców Miasta.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl