2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pozytywna ocena pracy Straży Miejskiej w Przemyślu

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w dniu 31 marca br. przeprowadził kontrolę oddziału Straży Miejskiej w Przemyślu. Wojewoda Podkarpacki w wystąpieniu pokontrolnym stwierdził, iż Straż Miejska w Przemyślu w sposób profesjonalny wykonuje swoje zadania ustawowe oraz zadania wynikające z aktów prawa miejscowego. W dokumencie tym pozytywną ocenę uzyskał również wprowadzony obowiązkowy własny system rozliczania strażników z postawionych im zadań.
Kontrola została przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu i sposobu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych/miejskich.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl