Kwietny Bieg 2010 - relacja

Podobnie, jak przez ostatnie siedem lat, także w tym roku grupa przemyskich biegaczy wzięła udział w sztafecie Kwietnego Biegu - sztafecie dookoła Polski będącej hołdem składanym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. W przemyskiej grupie znaleźli się uczniowie I liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego oraz dwóch przemyskich maratończyków: Robert Preizner i Grzegorz Praczyński. W Pikulicach biegacze przejęli biało-czerwoną szarfę niesioną przez młodzież z Zespołu Szkół w Grochowcach. Na trasie biegu dołączali kolejni biegacze: uczniowie z Zespołu Szkół Usługowo-Handlowych i Gastronomicznych oraz Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II. Tak więc o godzinie 18.40 na Plac Niepodległości, gdzie mieści się pomnik Papieża Polaka, wbiegła 45-osobowa grupa sportowców. Zanim u stóp pomnika złożono kwiaty i zapalono znicze wszyscy zgromadzeni wysłuchali występu uczniów z przemyskiej „Szóstki”. Po jego zakończeniu głos zabrali: Tomasz Dziumak i Zenon Nowak, którzy przypomnieli w kilku słowach przesłanie organizowanego od siedmiu lat Kwietnego Biegu i wkładu Jana Pawła II w odzyskanie przez Polskę niepodległości. O godzinie 19.00 biegacze pod eskortą Policji i Straży Miejskiej wyruszyli na kolejny odcinek przemyskiego etapu, aby o godzinie 19.30 przekazać odpowiedzialność za jego kontynuowanie mieszkańcom Gminy Medyka. Po przekazaniu szarfy Wójtowi Gminy – Markowi Iwasieczko i złożeniu najlepszych życzeń, biegacze i niesione przez nich przesłanie wyruszyło na północ wzdłuż wschodnich granic Polski.

Tomasz Dziumak – Koordynator Kwietnego Biegu

JPGKwietny Bieg 2010 (255,49KB)

JPGKwietny Bieg 2010 (207,54KB)

JPGKwietny Bieg 2010 (183,57KB)

JPGKwietny Bieg 2010 (231,43KB)

JPGKwietny Bieg 2010 (203,99KB)

JPGKwietny Bieg 2010 (189,60KB)

JPGKwietny Bieg 2010 (202,13KB)

JPGKwietny Bieg 2010 (195,04KB)

JPGKwietny Bieg 2010 (217,94KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 31-05-2010 15:54 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 18-10-2010 10:32

Na skróty