14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Miasto Przemyśl wyróżnione tytułem „Sportowa Gmina”

Miasto Przemyśl zostało wyróżnione tytułem „Sportowa Gmina” za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie. Celem przyznawania tych wyróżnień jest:

• Promocji miast i gmin zaangażowanych w rozwój sportu i rekreacji;
• Promocji nowoczesnej infrastruktury sportowej oraz sportu powszechnego i wyczynowego;
• Upowszechniania dobrych praktyk;
• Wzmacnianie prosportowego wizerunku miasta i gminy.

Jest to kolejne sportowe docenienie działań wszystkich wolontariuszy, klubów i samorządu na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta Przemyśla. Organizatorem rankingu był Polski Klub Infrastruktury Sportowej.


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL (758,60KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 24-05-2010 12:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:10