Przemyśl miastem atrakcyjnym dla biznesu

Miasto Przemyśl zajęło IV miejsce w rankingu miast najbardziej atrakcyjnych dla biznesu w kategorii miast 50-150 tys. mieszkańców. W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla wyróżnienie przyznane przez miesięcznik gospodarczy „Forbes” odebrał Pan Leszek Krzywoń Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM w Przemyślu. Wyniki rankingu ogłoszono podczas ostatniego dnia I Ogólnopolskiego Kongresu Regionów. Raport przygotował Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. O kolejności decydowała dynamika wzrostu liczby spółek rejestrowanych w KRS w 2009 r. vs. 2008 r., pomniejszona o spółki znajdujące się w upadłości. Warto dodać, iż pod uwagę wzięto wszystkie miasta w Polsce.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPrzemyśl miastem atrakcyjnym dla biznesu (1,11MB)

JPGNULL (748,83KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-05-2010 10:49 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 13-03-2012 15:10

Na skróty