2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uwaga! Udostępniamy mapę ewidencji gruntów i budynków

Zrealizowany i wdrożony został projekt Węzeł Katastralny Geoportal - system umożliwiający udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków pozostających w kompetencji Prezydenta Miasta Przemyśla. W wyniku realizacji projektu powstała strona internetowa http://przemysl.geoportal2.pl/. System udostępnia dane bezpośrednio z bazy tut. Urzędu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru czyli z miejsca, w którym dane powstają, bez dodatkowych operacji tj. konwersji, podmian czy zmiany struktury danych. Użytkownik systemu ma wgląd w dane graficzne i opisowe ewidencji gruntów i budynków takie jak ortofotomapa, obręby geodezyjne, działki, numery działek, klasoużytki, oznaczenia klasoużytków, budynki, adresy. Pomimo zakończenia projektu, system pozostaje w ciągłym rozwoju zarówno pod względem doskonalenia baz, jak również realizacji nowych potrzeb i pomysłów.

 

Mapa będzie dostępna stale i bezpośrednio ze strony głównej naszego serwisu - poprzez link w postaci baneru. Zachęcamy do zapoznania się  i korzystania z niej.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl