10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uwaga! Udostępniamy mapę ewidencji gruntów i budynków

Zrealizowany i wdrożony został projekt Węzeł Katastralny Geoportal - system umożliwiający udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków pozostających w kompetencji Prezydenta Miasta Przemyśla. W wyniku realizacji projektu powstała strona internetowa http://przemysl.geoportal2.pl/. System udostępnia dane bezpośrednio z bazy tut. Urzędu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru czyli z miejsca, w którym dane powstają, bez dodatkowych operacji tj. konwersji, podmian czy zmiany struktury danych. Użytkownik systemu ma wgląd w dane graficzne i opisowe ewidencji gruntów i budynków takie jak ortofotomapa, obręby geodezyjne, działki, numery działek, klasoużytki, oznaczenia klasoużytków, budynki, adresy. Pomimo zakończenia projektu, system pozostaje w ciągłym rozwoju zarówno pod względem doskonalenia baz, jak również realizacji nowych potrzeb i pomysłów.

 

Mapa będzie dostępna stale i bezpośrednio ze strony głównej naszego serwisu - poprzez link w postaci baneru. Zachęcamy do zapoznania się  i korzystania z niej.
Opublikował:  | Data publikacji: 20-05-2010 15:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:10