21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Most na Topolowej już czynny!

20 maja br. odbyło się oficjalne i uroczyste oddanie do użytku mostu na Wiarze, w ciągu ulicy Topolowej. Przecięcia wstęgi dokonał m.in. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu miasta, Gminy Przemyśl,  Posłów Ziemi Przemyskiej, Zarządu Dróg Miejskich, wykonawcy - Firmy INTOP Sp. z o.o., Rad Osiedlowych, a także spora liczba mieszkańców Przemyśla, Krównik, Rożubowic i innych okolicznych miejscowości. Ceremonię poświęcenia poprowadzili wspólnie Ks. Parałat Stanisław Ożóg Proboszcz Parafii Przemyśl - Błonie oraz Ks. Tadeusz Rząsa Proboszcz Parafii w Krównikach.

Odbiór techniczny mostu odbył się 13 maja br. Zadanie inwestycyjne nosiło nazwę: „Przebudowa mostu przez rzekę Wiar w ciągu ulicy Topolowej w Przemyślu wraz z dojazdami”. Ta ważna dla społeczności Przemyśla, wsi Krówniki, innych okolicznych miejscowości, a także dla całego układu komunikacyjnego miasta inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
Zakres robót objął przede wszystkim przebudowę całego obiektu mostowego wraz z dojazdami. Ponadto wykonano kanalizację deszczową, umocnienie skarp i koryta rzeki Wiar oraz istniejących sieci: energetycznej SN, gazowej, wodociągowej i teletechnicznej napowietrznej. Prace rozpoczęły się w czerwcu ubiegłego roku a ich koszt to kwota 9 700 000, 00 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 4,7 mln zł. Pozostałą kwotę na tę inwestycję wydatkowano z budżetu miasta. Dzięki przebudowie obiektu jego nośność została zwiększona do 40 ton.

JPGOtwarcie mostu na Wiarze

JPGOtwarcie mostu na Wiarze

JPGOtwarcie mostu na Wiarze

JPGOtwarcie mostu na Wiarze

JPGOtwarcie mostu na Wiarze

JPGOtwarcie mostu na Wiarze

Opublikował:  | Data publikacji: 20-05-2010 14:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:23