8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

LVII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

LVII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 24 maja 2010 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 21 kwietnia 2010 r. i 29 kwietnia 2010 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wystąpienia radnych.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) likwidacji zakładu budżetowego pn. „Przedszkole Nr 2 w Przemyślu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – proj. Nr 92/2010,
b) likwidacji zakładu budżetowego pn. „Miejskie Przedszkole Nr 3 w Przemyślu”
w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – proj. Nr 93/2010,
c) likwidacji zakładu budżetowego pn. Przedszkole Miejskie Nr 4 „Zielony Zakątek” w Przemyślu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – proj. Nr 94/2010,
d) likwidacji zakładu budżetowego pn. „Przedszkole Miejskie Nr 7 w Przemyślu”
w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – proj. Nr 95/2010,
e) likwidacji zakładu budżetowego pn. „Przedszkole Miejskie Nr 9 im. Czytelników Życia Przemyskiego w Przemyślu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – proj. Nr 96/2010,
f) likwidacji zakładu budżetowego pn. „Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – proj. Nr 97/2010,
g) likwidacji zakładu budżetowego pn. „Przedszkole Miejskie Nr 12
w Przemyślu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – proj. Nr 98/2010,
h) likwidacji zakładu budżetowego pn. „Przedszkole Miejskie Nr 13
w Przemyślu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – proj. Nr 99/2010,
i) likwidacji zakładu budżetowego pn. „Miejskie Przedszkole Nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego w Przemyślu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – proj. Nr 100/2010,
j) likwidacji zakładu budżetowego pn. „Przedszkole Miejskie Nr 16
w Przemyślu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – proj. Nr 101/2010,
k) likwidacji zakładu budżetowego pn. „Przedszkole Miejskie Nr 19
w Przemyślu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – proj. Nr 102/2010,
l) likwidacji zakładu budżetowego pn. „Przedszkole Nr 20 w Przemyślu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – proj. Nr 103/2010.
8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych – proj. Nr 104/2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla – proj. Nr 105/2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemyśla za pierwsze półrocze oraz informacji
o przebiegu wykonywania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury – proj. Nr 106/2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r. – proj.
Nr: 107/2010, 108/2010, 109/2010, 110/2010, 111/2010, 112/2010, 113/2010, 114/2010.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 115/2010,
b) zmiany Uchwały Nr 32/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 116/2010,
c) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj.
Nr 117/2010, 122/2010,
d) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj.
Nr 118/2010, 121/2010,
e) uchylenia Uchwały Nr 7/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej będącej własnością Miasta Przemyśla – proj. Nr 119/2010,
f) zmiany Uchwały Nr 64/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – proj. Nr 120/2010,
g) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 123/2010, 125/2010.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – proj. Nr 124/2010.
14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oraz gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunku dochodów własnych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach – proj.
Nr 128/2010.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty – proj. Nr 129/2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu – proj. Nr 71/2010.
17. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od dnia 6 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r.
18. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I kwartał
2010 r.
19. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 19-05-2010 11:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:17