8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nakręcony Przemyśl - Konkurs flmowy!!!

NAKRĘCONY PRZEMYŚL – INFORMACJA O KONKURSIE


Pragniemy zaprosić do udziału w konkursie na film promujący miasto Przemyśl.

Organizatorami konkursu są:
Przemyska Scena Niezależna i Zwellinder Film Group
przy współpracy z Wydziałem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


Konkurs trwa od 1 czerwca 2010 r. do finału V edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kina Niezależnego CK OFF 2011 r.


Strona Konkursu:
www.przemysl-niezalezni.blogspot.com

Kanał wideo, na którym prezentowane będą konkursowe filmy:
http://www.youtube.com/deafdumbblind


Konkurs skierowany jest do szerokiej grupy uczestników i mogą w nim wziąć udział również osoby spoza Przemyśla.

Naszym celem jest propagowanie sztuki filmowej wśród młodzieży i dorosłych, zachęcenie do wyrażania siebie za pomocą języka filmowego, danie możliwości skonfrontowania swoich prac z pracami innych, zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu miasta, a także promocję Przemyśla w ten ciekawy sposób.


Forma realizacji projektu filmowego nie jest ograniczona i zależy wyłącznie od wizji twórcy. Organizatorzy dopuszczają różnorodne formy filmowe, np. spot reklamowy, teledysk, etiuda filmowa, relacja z imprezy miejskiej, reportaż. Czekamy zarówno na filmy poważne, jak i z przymrużeniem oka (np. Przemyśl w krzywym zwierciadle). Zgłaszane filmy nie powinny być dłuższe niż 5 minut (w wyjątkowej sytuacji Komisja Festiwalowa może dopuścić film innej długości).

Zgłoszenia filmu:
dokonuje się poprzez wypełnienie Karty Zgłoszeniowej i dołączenie filmu na płycie CD lub DVD w formacie avi, lub mpg oraz przesłanie na adres Organizatora do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Finał konkursu odbędzie się podczas V edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kina Niezależnego CK OFF 2011 r. Komisja Festiwalowa wybierze kilka najciekawszych filmów, spośród których Jury dokona wyboru filmu otrzymującego Grand Prix oraz wybierze filmy, które otrzymają I i II wyróżnienie. Dla nadesłanych filmów zostanie stworzony kanał youtube, na którym prezentowane będą wybrane przez organizatorów filmy. Spośród filmów umieszczonych na kanale youtube konkursu, internauci wskażą ten, który otrzyma nagrodę publiczności. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.


Adres na jaki należy wysyłać swoje prace to:


Urząd Miasta Przemyśla
Wydział Kultury, Promocji i Turystki
Przemysław Grządziel
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl


Filmy należy wysyłać w dobrze zabezpieczonej kopercie, na której musi widnieć wyraźny dopisek „Konkurs – Nakręcony Przemyśl”. Obowiązkowo należy wypełnić i dołączyć Kartę Zgłoszeniową. Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz wszelkie informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie: www.przemysl-niezalezni.blogspot.com w zakładce „Nakręcony Przemyśl”.

Kontakt z organizatorem:

Przemysław Grządziel

www.przemysl-niezalezni.blogspot.com

PDFKarta zgłoszeniowa (pdf)

DOTKarta zgłoszeniowa (doc)

DOTRegulamin (doc)

PDFRegulamin (pdf)

DOTInformacje o Konkursie

JPGLogo Konkursu "Nakręcony Przemyśl"

Opublikował:  | Data publikacji: 18-05-2010 15:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-03-2011 13:13