13.7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Działania zabezpieczające na Sanie

Podczas posiedzenia zespołu zadaniowego Prezydent Miasta Przemyśla podjął decyzję o zorganizowaniu akcji zabezpieczającej ujście rzeki Wiar do Sanu. W tym celu zostały skierowane tam środki zapobiegawcze w postaci ułożenia worków z piaskiem. Działania koordynuje Pan Jerzy Pięta Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Na miejscu budowy umocnień pracować będą strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Do prac zaangażowani zostali również osadzeni z Zakładu Karnego w Medyce.
Celem działań jest zapobieżenie wpływowi wód rzeki San do koryta rzeki Wiar. Logistycznie akcja została zabezpieczona przez spółki miejskie. Pomimo spadku poziomu wody w Sanie w Przemyślu przekroczony jest stan ostrzegawczy.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta