2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oficjalne otwarcie mostu przy ul. Topolowej w Przemyślu

W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa mostu przez rzekę Wiar w ciągu ulicy Topolowej w Przemyślu wraz z dojazdami” w czwartek 20 maja br. o godz. 11.00 odbędzie się uroczystość oficjalnego oddania inwestycji. Odbiór techniczny obiektu zakończył się w dniu 13 maja br. Ta ważna dla społeczności Przemyśla, wsi Krówniki, innych okolicznych miejscowości, a także dla całego układu komunikacyjnego miasta inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
Pracownia projektowa Promost Consulting z Rzeszowa jest autorem opracowanej dokumentacji związanej z wykonaniem przebudowy mostu. Zakres robót objął przede wszystkim przebudowę całego obiektu mostowego wraz z dojazdami. Ponadto wykonano kanalizację deszczową, umocnienie skarp i koryta rzeki Wiar oraz istniejących sieci: energetycznej SN, gazowej, wodociągowej i teletechnicznej napowietrznej. Prace rozpoczęły się w czerwcu ubiegłego roku a ich koszt to kwota 9 700 000, 00 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 4,7 mln zł. Pozostałą kwotę na tę inwestycję wydatkowano z budżetu miasta.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGOficjalne otwarcie mostu przy ul. Topolowej w Przemyślu

JPGOficjalne otwarcie mostu przy ul. Topolowej w Przemyślu

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl