7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Porządkujemy wygląd reklam i witryn sklepowych w mieście

     5 maja br. Prezydent Miasta Przemyśla wydał zarządzenie zawierające wytyczne dotyczące umieszczania reklam oraz innych elementów takich jak: ogródki letnie, tablice instytucji, witryny sklepowe, reklamy na ścianach szczytowych, tablice informacyjne dla obiektów historycznych Twierdzy Przemyśl. Wytyczne w znacznym stopniu opierają się na materiałach archiwalnych. Pokazując te wzory zwracamy uwagę na sposób projektowania witryn sklepowych oraz uporządkowania przestrzeni wokół nich.

Zarządzenie dotyczy obiektów, które są własnością lub w posiadaniu Miasta i znajdują się w obszarze – precyzyjnie określonym w tekście dokumentu jako układ urbanistyczny – co dla mieszkańców oznacza obszar do linii fortyfikacji wewnętrznego pierścienia twierdzy. Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem wraz załącznikami, którego tekst jest umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

JPGWzory witryn sklepowych

JPGMateriały archiwalne

JPGWzory witryn sklepowych

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl