9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

30 - lecie Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl"

3 maja br. Zespół Pieśni i Tańca "Przemyśl" świętował Jubileusz  30-lecia swojego powstania. Uroczystości związane z 30-leciem Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl” zorganizowane zostały z dużym rozmachem. Z tej okazji do Przemyśla przyjechały grupy folklorystyczne z Kamieńca Podolskiego na Ukrainie, Humennego na Słowacji i Egeru na Węgrzech. Zespoły z tych miast wzięły udział w koncercie oraz korowodzie ulicami miasta. Podczas tego swoistego folklorystycznego pochodu tancerze dawali popis swoich umiejętności w kilku miejscach na trasie z przemyskiego Rynku do Zamku Kazimierzowskiego.

 


Na zamkowej scenie, zanim pojawili się tancerze nastąpiła tak zwana część oficjalna. Obecna kierownik dostojnego jubilata ZPiT „Przemyśl” Lucyna Rudawska odbierała gratulacje od przybyłych dostojnych gości: Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy, Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niemieckiej Paderborn-Przemyśl Heidi-Wernerus Neumann, Posła Marka Rząsy, Posła Piotra Tomańskiego, Starosty przemyskiego Jana Pączka oraz Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Andrzeja Matusiewicza. Ten ostatni wręczył Lucynie Rudawskiej odznaczenie przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Na scenie pojawili się także poprzedni szefowie ZPiT „Przemyśl”: Antoni Guran, Henryk Rudawski i Maria Matuszewska.
Część taneczna na Zamku Kazimierzowskim wykonana została przez wszystkie cztery narodowości: polską, ukraińską, słowacką i węgierską. Tancerze z tych państw na przemian prezentowali swoje tańce narodowe, a bardzo licznie zgromadzona publiczność nagradzała gromkimi brawami wszystkich bez wyjątku.


30 LAT MINĘŁO

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „PRZEMYŚL” powstał w 1980 roku pod nazwą Wojewódzki Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”. Prężna działalność pracowników pozwala na szybki rozwój różnorodnych form artystycznych: taniec ludowy – grupy dziecięce i młodzieżowe, zespół muzyki dawnej, orkiestra, Kapela Bałkańska, młodzieżowe zespoły wokalno – instrumentalne, big–band, grupy dziecięce rytmiczne i wokalno-ruchowe, chóry.

W 1984 roku rozpoczynają się wyjazdy zagraniczne Kapeli Bałkańskiej, a zaraz w roku następnym reprezentacyjnych grup folklorystycznych. Sytuacja finansowa nie pozwala zachować wszystkie powstałe formy artystyczne – po reorganizacji pozostają grupy taneczne folklorystyczne, kapela ludowa oraz Kapela Bałkańska. Działalność koncertowa nie ustaje zarówno w kraju jak zagranicą. Po wielu trudnościach lokalowych, zwłaszcza dotyczących zabezpieczenia blisko 1000 kostiumów i wielu cennych instrumentów muzycznych, po kilku przeprowadzkach, Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” (zmiana nazwy w 1994 roku) osiadł w budynku przy ul. Konarskiego 5.
Aktualnie – od 2006 roku – ZPiT „Przemyśl” znajduje się w strukturach organizacyjnych instytucji kultury Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, którego dyrektorem jest Renata Nowakowska. W świeżo wyremontowanym budynku przy ul. Konarskiego 5 zaadaptowanym na potrzeby ZPiT „Przemyśl” znajduje się: piękna sala baletowa oraz garderoby. W dziale noszącym nazwę Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”, dzieci, młodzież i dorośli realizują i rozwijają swoje zdolności artystyczne w grupach tańca: ludowego 2 grupy dziecięce – młodsza i starsza, grupa młodzieżowa i grupa reprezentacyjna; nowoczesnego – 2 grupy młodzieżowe; historycznego – 1 grupa młodzieżowa.
W repertuarze tańca ludowego zespół posiada wszystkie tańce narodowe, regionalne Polski południowej, widowisko „Wesele Rzeszowskie”, groteskę lwowską „Spacerkiem po Kliparowi”. Na bazie tańców narodowych przygotowaliśmy widowisko teatralno-taneczne „Helenka i Skrzetuski” oparte na „Ogniem i mieczem”. Repertuar ciągle jest wzbogacany o nowe tańce, pieśni i melodie ludowe.
W 30-letniej działalności Zespół koncertował w wielu krajach Europy, szerząc piękno polskiego folkloru, równocześnie zapoznając się z kulturą i obyczajami innych narodów - Francja, Niemcy, Irlandia, Finlandia, Anglia, Włochy, Austria, Rosja, Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry, Hiszpania, Turcja. Szczególnym rokiem był rok 1997, kiedy to ZPiT „Przemyśl” miał zaszczyt koncertować przed Janem Pawłem II podczas Jego wizyty w Krośnie. W dniu 1 maja 2004 roku Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” reprezentował Polskę w historycznym wydarzeniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Koncert odbył się na granicy niemiecko-francuskiej w Saarbrucken.
Dorobek Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl” to przede wszystkim roztańczona i rozśpiewana młodzież. Ta starsza, studiująca, często kontynuuje taniec w innych zespołach folklorystycznych. W grupach dziecięcych tańczą dzieci tancerzy z lat 80-tych, a ich rodzice tańczą w grupie dorosłej, działającej od 4 lat. Celem naszym jest skupienie jak największej liczby dzieci i młodzieży, która w sposób artystyczny będzie krzewić w kraju i świecie piękno polskiego folkloru.

JPGJubileusz Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl" (216,23KB)

JPGJubileusz Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl" (216,23KB)

JPGJubileusz Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl" (169,72KB)

JPGJubileusz Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl" (199,47KB)

JPGJubileusz Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl" (162,83KB)

JPGJubileusz Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl" (162,31KB)

JPGJubileusz Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl" (170,60KB)

JPGJubileusz Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl" (150,88KB)

JPGJubileusz Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl" (254,21KB)

JPGJubileusz Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl" (244,38KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 07-05-2010 16:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-03-2011 13:11