11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyskie uroczystości 219. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości Konstytucji 3 Maja w Przemyślu rozpoczęła jak zwykle Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona w Bazylice Archikatedralnej. Następnie jej uczestnicy przemaszerowali na Wzgórze Zamkowe pod kamień upamiętniający uchwalenie Konstytucji. Ze swoimi wystąpieniami do zebranych zwrócili się Posłowie na Sejm RP Marek Rząsa, Piotr Tomański, Wojciech Pomajda, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Andrzej Matusiewicz oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, który mówił m.in. o tym jakie znaczenie miała Konstytucja majowa w przeszłości i ma obecnie:

Konstytucja majowa będąca owocem pracy Sejmu Czteroletniego nie mogłaby jednak powstać, gdyby nie grupa światłych obywateli, którzy swoją wiedzę łączyli z takimi pojęciami jak Ojczyzna, obowiązek, patriotyzm. Te słowa nabrały szczególnej treści w sytuacji zagrożenia państwowości i na długi czas zaborów stały się synonimem polskości. One ukształtowały nas jako Polaków i kształtują w dalszym ciągu. (…)Normy szacunku dla narodu, państwa i jego symboli ukształtowała w nas m.in. Konstytucja 3 Maja i tkwią one głęboko w naszej świadomości. Przez dziesięciolecia wierność tym zasadom wymagała od nas Polaków wielu ofiar, najczęściej w dosłownym znaczeniu tego słowa. Ponieśli je uczestnicy insurekcji kościuszkowskiej, powstań narodowych, wojen światowych – w końcu w obronie tych wartości ponieśli przecież także ofiarę uczestnicy polskiej delegacji na uroczystości katyńskie. Tam mieli dopominać się swoją obecnością szacunku i pamięci dla tych, którzy zostali z zimną krwią zamordowani 70 lat wcześniej. Nie robili tego w swoim imieniu, lecz nas wszystkich. Te niespodziewane nowe ofiary pogrążyły nas w smutku, ale przypomniały też co jest ważne w naszym narodowym życiu.”


Delegacje samorządowców, służb mundurowych, młodzieży, a także przybyłych na uroczystości miast partnerskich Przemyśla (Mościska, Paderborn i Eger) złożyły wieńce kwiatów, a następnie obchody święta kontynuowane były podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej obywającej się na Zamku Kazimierzowskim. Na sesji zwyczajowo ogłoszone zostały wyniki Plebiscytu „Przemyślanin Roku” organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, a odbywającego się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla. Tegorocznym Laureatem została Aleksandra Sołga – założycielka, dyrektorka i trenerka Szkoły Tańca „A-Z” oraz szefowa Przemyskiej Fundacji Rozwoju Tańca. Oficjalnie wręczona została Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla, którą w tym roku uhonorowany został Jan Miszczak, za 40 – lecie działalności pracy dziennikarskiej, kulturalnej i artystycznej poświęconej naszemu miastu.

Tego dnia oficjalnie wręczone zostały także stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, a także dyplomy mistrzowskie Cechu Rzemiosł Różnych.

JPGSkładanie wiązanek kwiatów przez delegacje (256,84KB)

JPGWręczenie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (162,57KB)

JPGAleksandra Sołga - "Przemyślanin Roku" (177,29KB)

JPGJan Miszczak - Laureat Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla (163,76KB)

JPGUroczystości przed kamieniem upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja (224,66KB)

JPGSkładanie wiązanek kwiatów przez delegację z Paderborn (245,43KB)

JPGWręczenie dyplomów mistrzowskich Cechu Rzemiosł Różnych (144,02KB)

JPGUroczysta sesja Rady Miejskiej w Zamku Kazimierzowskim (149,91KB)

JPGUroczystości przed kamieniem upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja (247,74KB)

JPGSkładanie wiązanek kwiatów przez delegację z Egeru (239,91KB)

JPGUroczystości przed kamieniem upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja (304,00KB)

JPGNULL (122,49KB)

JPGStypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (173,51KB)

JPGJan Miszczak - Laureat Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla (185,02KB)

JPGSkładanie wiązanek kwiatów przez delegacje (255,83KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-05-2010 14:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:23