18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie kampanii "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne"

Podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii profilaktyczno-edukacyjnej
pn. „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”

W związku z zakończeniem realizacji Ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pn. „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”, której koordynatorem na terenie miasta Przemyśla był Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom prezentujemy działania podjęte w 2009 r.

Kampanię na terenie miasta Przemyśla rozpoczęła lokalna debata pt. „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, która odbyła się w Urzędzie Miejskim 19 maja 2009r.
Celem debaty było przedstawienie szerszego kontekstu zmian społeczno-ekonomicznych, które wpływają na wzrost spożywania alkoholu w Polsce oraz pokazanie, że lokalna polityka wobec alkoholu jest ważnym elementem podejmowanych działań w zakresie zdrowia publicznego, polityki społecznej i bezpieczeństwa.
W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny został skierowany do dzieci, młodzieży i ich rodziców. Z myślą o tej grupie docelowej powstała strona internetowa www.niebotak.pl, która pokazuje, że najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie abstynencji.
We wrześniu 2009 r. rozpoczęły się bezpłatne szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie wdrażania scenariusza zajęć profilaktycznych dla młodzieży i wywiadówki profilaktycznej z rodzicami. Działaniami zostało objętych:

• 13 szkół podstawowych i gimnazjalnych
• 159 nauczycieli - wychowawców

W/w szkoły w ramach kampanii realizowały w swoich placówkach  następujące programy:
• Zajęcia z młodzieżą szkół gimnazjalnych na podstawie scenariusza „Nie piję bo tak”:

    - liczba szkół:         5
    - liczba klas:         33
    - liczba uczniów:  753

• Spotkanie dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na podstawie scenariusza „Komunikacja tworząca więzi”:

    - liczba szkół:            13
    - liczba klas:            125
    - liczba rodziców:    2471

Kolejnym działaniem, które zostało uruchomione w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Przemyślu były zajęcia dla kandydatów na kierowców w przemyskich szkołach ponadgimnazjalnych.
Szkolenie miało charakter profilaktyczno-edukacyjny w zakresie problematyki nietrzeźwości na drogach oraz autodiagnostyczny w obszarze własnego wzoru picia alkoholu.
Zajęcia pn. „Alkohol i kierowca” adresowane są do uczniów klas 3 i 4 szkół ponadgimnazjalnych. Do końca roku 2009 zrealizowano ten projekt w:

    - liczba szkół:     3
    - liczba klas:     28
    - ilość osób:    666

W bieżącym roku kalendarzowym kontynuowane są zajęcia w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Przemyśla.

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” w dniu 9 września 2009 r. z okazji światowego Dnia FAS Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom przy współpracy z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Przemyślu zorganizował stoisko profilaktyczno-edukacyjne w poczekalni Poradni K przy NZOZ „Ginekologia” ul. Brudzyińskiego 4.
Wszystkie chętne kobiety otrzymywały bezpłatnie ulotki i broszury tematyczne dotyczące „Alkoholowego zespołu płodowego”, oraz uzyskały informacje na podstawie  jakich kryteriów można zespół FAS rozpoznać i zdiagnozować. Z poradnictwa skorzystało około 30 osób.
Jednocześnie prowadzona była akcja informacyjno-profilaktyczna poprzez dystrybucję broszur i ulotek w podległych nadzorem sanitarnym NZOZ - Poradni K na ternie miasta Przemyśla:

• NZOZ : „Gaumed” ul. Grunwaldzka,
• NZOZ : „Danmed” ul. Boh. Getta,
• Szpital Wojewódzki Przemyśl 

Dodatkowo Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu jako koordynator Kampanii brał udział w piknikach i festynach: „Bezpieczne wakacje” i „Przemyskie dni trzeźwości” gdzie prowadził edukację poprzez dystrybucję materiałów i poradnictwo (broszury, ulotki, plakaty).

Uważam, że Ogólnopolska Kampania pn. „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” okazała się inspiracją do realizacji nowych wyzwań i wspaniałym narzędziem dla naszej gminy, które ułatwiło i wzmocniło działania lokalne.


Ambasador Kampanii   
Agnieszka Książek
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu


W dniu 30 marca br. w Teatrze Buffo w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiej, społecznej kampanii edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowego przebiegu kampanii oraz przedstawienie dalszych planów działań edukacyjnych i szkoleniowych. Zastępca Dyrektora PARPA – Katarzyna Łukowska zaprezentowała aktywność gmin w kampanii w wystąpieniu zatytułowanym „Co nam się udało wspólnie zrobić?”
Podczas spotkania Dyrektor PARPA wręczył wyróżnienia 13 ambasadorom kampanii, których wysiłek i podejmowane działania wykraczały znacznie poza ramy zarysowane przez organizatorów. Wśród wyróżnionych była Pani Agnieszka Książek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu reprezentująca naszą gminę jako ambasador Kampanii.
Opublikował:  | Data publikacji: 04-05-2010 09:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2010 13:04