Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium twórczego

Wydział Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych – można składać podania o przyznanie stypendium twórczego. O stypendium mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz ochroną dóbr kultury na terenie miasta Przemyśla.
Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium określa r e g u l a m i n, który można otrzymać w Wydziale Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, p. 32, tel. 678-31-70. Wniosek o przyznanie stypendium dostępny jest na stronie www.przemysl.pl - Urząd Miejski – Przewodnik po Urzędzie Miejskim – Wydział Kultury, Promocji i Turystyki.


Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Stypendium Twórcze” przyjmuje kancelaria Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1
do dnia 15 czerwca 2010 r.