20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oświadczenie Prezydenta Miasta w sprawie absolutorium

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu (29 kwietnia br.) Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2009 rok. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu oraz po dyskusji głosowany był projekt uchwały RM. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej został on sformułowany w następujący sposób: „Po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Przemyśla z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2009 rok udziela (Rada Miejska) absolutorium Prezydentowi Miasta Przemyśla.” I w takiej formie Radni nie przyjęli go bezwzględną większością głosów ustawowego składu. Oznacza to, że radni nie podjęli uchwały w tej sprawie, nie zaś jak jest to dość często komentowane, także w mediach, że „nie udzielili absolutorium” – projektu uchwały w takiej formie nie głosowano. Potwierdzają to także słowa prowadzącego obrady Przewodniczącego Rady Miejskiej Rafała Oleszka, który stwierdził, że „radni nie podjęli uchwały”.
Nie jest to więc jedynie kwestia semantycznej różnicy, ale ewentualnych następstw woli Rady: jakiekolwiek negatywne skutki prawne dla sprawowanej przeze mnie funkcji wiązałyby się wyłącznie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o nie udzielenie absolutorium i przegłosowaniem przez Radę uchwały w tym właśnie kształcie.

 

Robert Choma
Prezydent
Miasta Przemyśla
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl