22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe wieloosobowe stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw wielokrotnie zgłaszanym propozycjom ugruntowania i poszerzenia dotychczasowej współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi, zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla nr 43/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 roku zostało utworzone Wieloosobowe Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, działające w ramach Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska należy m.in.: nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji mających siedzibę na terenie Miasta Przemyśla, prowadzenie ewidencji stowarzyszeń i fundacji, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, udzielanie bezpłatnych porad prawnych i konsultacji organizacjom w zakresie ich działalności, koordynowanie prac Zespołu Opiniującego i Zespołu Konsultacyjnego oraz innych zespołów i grup roboczych, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta, prowadzenie strony internetowej w części dotyczącej organizacji pozarządowych, opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń z zakresu zadań realizowanych w ramach współpracy.

Jestem przekonana, że takie rozwiązanie wpłynie na zwiększenie efektywności współpracy oraz przyczyni się do utrwalenia wizerunku Przemyśla jako miasta sprzyjającego wspieraniu rozwoju trzeciego sektora.

Danuta Wiech
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Urząd Miejski w Przemyślu 

Wydział Spraw Społecznych
Wieloosobowe Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Ratuszowa 10 A, 37-700 Przemyślu
tel. 16 675-20-46, wew. 518, e-mail: rob.gaw@op.pl

 
Osoby zatrudnione:

- Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy,
- Marta Maj-Urban,
- Monika Porada-Bugaj.

Opublikował:  | Data publikacji: 27-04-2010 13:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-03-2011 09:54