13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uroczysty koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Przemyśl" z okazji 30-lecia działalności

termin: 3 maja, godz.17:00 (wstęp wolny)

W dniach od 30 kwietnia do 3 maja br. Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” obchodzi Jubileusz 30-lecia. Koncert Galowy odbędzie się 3 maja o godz.17.00 na estradzie plenerowej przed Zamkiem Kazimierzowskim – w razie złych warunków atmosferycznych koncert odbędzie się w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego.
W programie folklor polski, węgierski, słowacki i ukraiński. Zapraszamy.


ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „PRZEMYŚL” powstał w 1980 roku pod nazwą Wojewódzki Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”. Prężna działalność pracowników pozwala na szybki rozwój różnorodnych form artystycznych: taniec ludowy – grupy dziecięce i młodzieżowe, zespół muzyki dawnej, orkiestra, Kapela Bałkańska, młodzieżowe zespoły wokalno – instrumentalne, big–band, grupy dziecięce rytmiczne i wokalno-ruchowe, chóry.
W 1984 roku rozpoczynają się wyjazdy zagraniczne Kapeli Bałkańskiej, a zaraz w roku następnym reprezentacyjnych grup folklorystycznych. Sytuacja finansowa nie pozwala zachować wszystkie powstałe formy artystyczne – po reorganizacji pozostają grupy taneczne folklorystyczne, kapela ludowa oraz Kapela Bałkańska. Działalność koncertowa nie ustaje zarówno w kraju jak zagranicą. Po wielu trudnościach lokalowych, zwłaszcza dotyczących zabezpieczenia blisko 1000 kostiumów i wielu cennych instrumentów muzycznych, po kilku przeprowadzkach, Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” (zmiana nazwy w 1994 roku) osiadł w budynku przy ul. Konarskiego 5.
Aktualnie – od 2006 roku – ZPiT „Przemyśl” znajduje się w strukturach organizacyjnych instytucji kultury Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. W świeżo wyremontowanym budynku przy ul. Konarskiego 5 zaadaptowanym na potrzeby ZPiT „Przemyśl” znajduje się: piękna sala baletowa oraz garderoby. W dziale noszącym nazwę Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”, dzieci, młodzież i dorośli realizują i rozwijają swoje zdolności artystyczne w grupach tańca: ludowego 2 grupy dziecięce – młodsza i starsza, grupa młodzieżowa i grupa reprezentacyjna; nowoczesnego – 2 grupy młodzieżowe; historycznego – 1 grupa młodzieżowa.
W repertuarze tańca ludowego zespół posiada wszystkie tańce narodowe, regionalne Polski południowej, widowisko „Wesele Rzeszowskie”, groteskę lwowską „Spacerkiem po Kliparowi”. Na bazie tańców narodowych przygotowaliśmy widowisko teatralno-taneczne „Helenka i Skrzetuski” oparte na „Ogniem i mieczem”. Repertuar ciągle jest wzbogacany o nowe tańce, pieśni i melodie ludowe.
W 30-letniej działalności Zespół koncertował w wielu krajach Europy, szerząc piękno polskiego folkloru, równocześnie zapoznając się z kulturą i obyczajami innych narodów - Francja, Niemcy, Irlandia, Finlandia, Anglia, Włochy, Austria, Rosja, Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry, Hiszpania, Turcja. Szczególnym rokiem był rok 1997, kiedy to ZPiT „Przemyśl” miał zaszczyt koncertować przed Janem Pawłem II podczas Jego wizyty w Krośnie. W dniu 1 maja 2004 roku Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” reprezentował Polskę w historycznym wydarzeniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Koncert odbył się na granicy niemiecko-francuskiej w Saarbrucken.
Dorobek Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl” to przede wszystkim roztańczona i rozśpiewana młodzież. Ta starsza, studiująca, często kontynuuje taniec w innych zespołach folklorystycznych. W grupach dziecięcych tańczą dzieci tancerzy z lat 80-tych, a ich rodzice tańczą w grupie dorosłej, działającej od 4 lat. Celem naszym jest skupienie jak największej liczby dzieci i młodzieży, która w sposób artystyczny będzie krzewić w kraju i świecie piękno polskiego folkloru.

JPGZespół Pieśni i Tańca Przemyśl (229,82KB)

JPGZespół Pieśni i Tańca Przemyśl (229,82KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 21-04-2010 15:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-03-2011 13:13