20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w załączeniu zamieszczamy ankietę dotyczącą propozycji zorganizowania szkoleń, tematycznie związanych z działalności organizacji pozarządowych.
Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą przygotować nam kompleksową ofertę szkoleniową w formie bezpłatnych warsztatów, które poprowadzą pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele samych organizacji.
Przewidywany termin zorganizowania przedmiotowych spotkań wyznaczony został na miesiąc maj br. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje co do ewentualnych tematów, z którymi warto było by zapoznać się podczas szkoleń – z wyłączeniem pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety oraz przesłanie w wersji papierowej na adres: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10 A, lub elektronicznie e–mail: rob.gaw@op.pl w terminie do dnia 28 kwietnia 2010 r.
Ankieta jest również dostępna na stronie internetowej www.przemysl.pl (w dziale „Organizacje pozarządowe – do pobrania”). 

 

DOTAnkieta dot. szkoleń

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl