1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Remont i modernizacja kompleksu sportowego CZUWAJ w Przemyślu


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013


W dniu 8 kwietnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Remont i modernizacja kompleksu sportowego CZUWAJ w Przemyślu”. Przedmiotowy projekt obejmuje przebudowę i modernizację stadionu sportowego "CZUWAJ" przy ul. 22 Stycznia 6, w skład której wejdzie:

1. Przebudowa płyty boiska głównego wraz z wyposażeniem.
2. Remont i rozbudowa trybun wraz z zainstalowaniem krzesełek.
3. Przebudowa budynku usługowego.
4. Wymiana nawierzchni dojść i dojazdów oraz placów manewrowych.
5. Remont i budowa ogrodzenia.
6. Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia stadionu.

Na realizację projektu Gmina Miejska Przemyśl pozyskała kwotę 3 000 000,00 zł ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 4 717 130,00 zł., a jego realizacja przewidziana jest w roku 2010.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-04-2010 14:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:04