-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PILNE!!! Dot. przekazywania sprawozdań finansowych

Sprawozdania z wykonania budżetu przesyłane do Wieloosobowego stanowiska ds. budżetu  należy przekazywać wyłącznie używając adresów email wygenerowanych przez Wydział Edukacji. Niedopuszczalne jest używanie do celów służbowych innych adresów email.

Opublikował:  | Data publikacji: 07-04-2010 08:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-04-2010 08:07